ФИРМА ОД ПОВЕРЕЊА
LIVE CHAT

Како истражујемо компаније

  1. Записују се подаци о фирми
  2. Попуњава се списак Осетљивих фраза. Списак садржи негативне речи које се могу довести у везу са једном фирмом.
  3. У следећој фази се упоређују сви осетљиви изрази и фразе са називом компаније и тако се претражује мрежа.
  4. У случају да се не пронађе нити једна осетљива фраза повезана са унетом компанијом, добијамо позитиван резултат претаге.
  5. У случају да се пронеђе само једна интернет страна, која садржи једну негативну реч или коментар, фирма губи право да учествује у пројекту.