ФИРМА ОД ПОВЕРЕЊА
LIVE CHAT

Шта представља сертификат "Фирма од поверења"?

Сертификат "Фирма од поверења" послује на тржишту Европе од 2013. године. Пројекат је покренут од стране фирме Центар за Истраживање Мишљења Клијената ДОО (ЦЗИМК ДОО). Реализује се успешно захваљујући свеобухватним прелиминарним анализама интернета и напредних технологија, које трајно мењају постојеће моделе пословања, став и реакције корисника. Најновија техника омогућује клијентима приступ широком спектру информација, које су у вези са сваким појединачним производом, услугом, предузећем или институцијом. Информисани корисници траже актуелне информације о фирмама, чије услуге користе. Често желе да знају да ли могу да имају поверења у одређену организацију.Корисници мобилних уређаја траже на интернету информације о фирмама, које их интересују. Имајући то у виду Истраживачки центар из Београда је покренуо иницијативу како би олакшао комуникацију између предузетника и њихових клијената. Након спровођења одређених истраживања, створена је иновативна истраживачка методологија, која омогућава бази задатог алгоритма да одреди такозвани Коефицијент мњења. "Центар за истраживање мишљења клијената" ДОО о свом трошку спроводи истраживање одређеног предузећа на територији Републике Србије, користећи специјализовани софтвер, који је развила пољска фирма СВОК Ltd., уз помоћ горе наведеног алгоритма. У овом моменту ни једна институција не спроводи истраживања користећи овај метод. Сертификат "Фирма од поверења" постао је врло популаран и поштован међу предузетницима и њиховим клијентима у земљама у којима је пројекат заживео. То је један од најпопуларнијих издаваних сертификата у неколико земаља Европске уније.

Коефицијент мњења је креиран на основу специјалног алгоритма и предстаља збир свих негативних мишљења корисника на интернету у вези са предузећима, која су предмет испитивања. Свака фирма се проверава уз помоћ програма, специјално направљеног за ту намену, који претражујући тзв. Осетљиве изразе на интернету, заправо бележи све негативне коментаре, који су у вези са том фирмом и одраз су некоректности и низа других негатаивних особина, због којих клијенти датој фирми не могу веровати. То могу бити изрази, који утичу на репутацију као и на низ других особина, због којих та фирма не заслужује поверење клијената. У зависности од резултата провере Коефицијента мишљења, привредни субјект стиче могућност да узме учешће у пројекту Фирма од поверења. У случају да резултат провере буде негативан, привредни субјект губи право да у току текуће године добије сертификат. Ако је провера, пак, дала позитивне резултате, један од консултаната фирме ЦЗИМК ДОО о томе обавештава потенцијалног учесника пројекта. Сертификат Фирма од поверења је документ, који потврђује добру интернет репутацију одређених субјеката и у одређеној мери одражава степен задовољства њихових корисника.

Чему служи сертификат "Фирма од поверења"?

Сертификат Фирма од поверења је признање, које има за циљ да створи добру слику о фирми или привредном субјекту на Интернету, што је у директној вези са изградњом доброг имиџа. Потенцијални корисник, који улази први пут у одређену фирму или предузеће, радије ће поклонити поверење фирми, коју је одликовао независни истраживачки центар, него ли фирми, која не поседује једно такво признање. Захваљујући томе, привредни субјекти, који могу да се похвале сертификатом Фирма од поверења, сматрају се фирмама, које су коректне и које пружају висок степен услуга. Додатну улогу у стварању доброг имиџа имају и налепнице, које можете залепити на службени аутомобил или улазна врата вашег пословног објекта. Започето од стране Центра за Истраживање Мишљења Клијената, овај пројекат има за циљ да што више корисника сазна да се дата фирма истиче у односу на конкуренцију. ЦЗИМК ДОО издваја велика финансијска средства за промоцију оних привредних субјеката, који поседују сертификат Фирма од поверења. Основа за изградњу имиџа сваке фирме са сертификатом је електронска визитка на веб страни www.firmaodpoverenja.com.

Шта садржи наш пакет?

У случају да фирма покаже интересовање за учешће у пројекту и жели да добије штампани примерак сертфката, добиће курирску пошиљку, која садржи:

  • Налепнице са логом Фирма од поверења, који се могу лепити на службени аутомобил или улазна врата пословног објекта. Налепнице су коректно урађене, водоотпорне су, трајне и високог су квалитета. На налепницама се налази лого "Фирма од поверења", који се налази и на сертификату.
  • Подаци за приступ Интернет страници пројекта - www.firmaodpoverenja.com , на којој можете у континуитету да ажурирате податке о својој фирми, попут радног времена, актуелних промоција или галерија са сликама.
  • Штампана верзија сертификата је израђена од квалитетног папира и то је документ, који је потврда да је дата фирма или привредни субјекат заправо Фирма од поверења. На сертификату је исписано пуно име организације, као и податак да фирма има добру репутацију у односу са корисницима и сарадницима. Сертификат може бити поставлјен на било којој позицији у седишту фирме.
!

Свака пошиљка садржи фактуру са обрачунатим ПДВ-ом, као доказ обављене трансакције. Знајући за многе преваре и изнуде, посебно у сектору телефонских продаја и телемаркетинга, које имају за циљ отуђење извесних новчаних средстава, те довођење у заблуду, "Центар за Истраживање Мишљења Клијената” ДОО наглашава да се електронска визит карта "Фирма од поверења" плаћа једнократно, без додатних плаћања било каквих такси или претплата. Таква трансакција не изискује доказ о једнократном карактеру саме трансакције, осим у случају да је то искључива жеља корисника, а све у духу добре пословне етике и гарант је да не постоје никаква додатна плаћања у вези са е - визитком.

Зашто електронска визитка?

Српско удружење промовише е-визитке свих фирми од поверења на различитим интернет претраживачима. У данашње време Интернет представља саставни део живота. Истраживање Центра за нове технологије показало је да преко 90% корисника бира будуће сараднике на основу њихове интернет презентације. Корисници и сарадници, пре него ли започну било какву сарадњу, траже информације о пословним партнерима уписујући у Гугл претраживач име фирме и града у коме је седиште фирме са којом желе пословну сарадњу. Назив "Фирма од поверења" одаје позитиван утисак о привредном субјекту на мрежи. ЦЗИМК ДОО промовише е-визитке свих власника сертификата. У вези са тим, када потенцијални корисник упише град и податке о фирми, која га интересује, једна од првих информација, коју корисник добије је та да је фирма његовог будућег пословног партнера власник сертификата "Фирма од поверења", док линк преусмерава ка електронској визит карти на интернет страни www.firmaodpoverenja.com.

Као што видимо у датом случају, електронска визитка одређене фирме на сајту www.firmaodpoverenja.com узима примат у односу на презентације на другим сајтовима и бизнис порталима, који коштају неколико десетина или стотина евра, а да при томе не дају никакву информацију о фирми изузев рекламе у најпростијој форми. Сертификат "Фирма од поверења" није типична реклама, већ средство за изградњу позитвног имиџа на социјалним мрежама и ван њих. Горенаведени пример се односи на фирму из Београда и показује да упис имена фирме у Гугл претраживач даје информацију да фирма поседује сертификат "Фирма од поверења". Будући пословни партнер или корисник тим путем сазнаје да дату фирму одликује професионалност у раду и пословна коректност у односу са корисницима и сарадницима.

Циљ нам је стварање групе коректних и поузданих и учтивих предузетника

Фирма "Центар за Истраживање Мишљења Клијената" ДОО из Београда, поред комерцијалне делатности, дала је себи за циљ да испуни мисију стварања јединствене групе предузетника са којима је могуће остварити несметану сарадњу, како од стране клијената, тако и од пословних сарадника. Сврха истраживања привредних субјеката јесте стварање мреже предузетника, који гарантују квалитет корисницма њихових производа и услуга, јер ЦЗИМК ДОО тврди да сваки корисник заслужује професионални однос. То је уједно и потврда да је корисник направио добар избор. Исто тако, сваки коректан предузетник мора да се разликује од непрофесионалне конкуренције.