ФИРМА ОД ПОВЕРЕЊА
LIVE CHAT

JP Komunalac Pirot

Опис компаније

Javno preduzeće “Komunalac“ Pirot bavi se sledećim komunalnim delatnostima: 1. upravljanje komunalnim otpadom, 2. održavanje čistoće na površinama javne namene, 3. održavanje javnih zelenih površina, 4. upravljanje grobljima i pogrebne usluge 5. upravljanje javnim parkiralištima, 6. obezbeđenje javnog osvetljenja, 7. upravljanje pijacama, 8. dimničarske usluge, 9. delatnost zoohigijene, 10. održavanje ulica i puteva u gradovima i drugim naseljima (horizontalna i vertikalna signalizacija)

Поштански број: 18300

Град: Нови Сад

Улица: Vojvode Mišića 50

Е - маил адреса: komunalac.pirot@mts.rs

WWW: http://www.komunalacpirot.rs

Број телефона: Прикажи

Фотографије