Dr Pavlović Kardiologija

Опис компаније

Kardiološka ordinacija "Dr Pavlović kardiologija "osnovana je 2010.gd. Osnivač je Prim.Pavlović dr Snežana Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, sa više od 20 god radnog iskustva iz oblasti interne medicine, urgetne kardiologije i kardiološke dijagnostike stečene radom u KC Srbije.(Urgentna kardiologija ). U ordinaciji radi tim lekara -konsultanata KCS , iz svih subspecijalističkih oblasti interne medicine ( endokrinologija, reumatologija, gastroenterlogija. hematologija, imunologija, pulmologija, dijetetika ) U zakazano vreme moguće je obaviti pregled, sa kompletnom kardiološkom dijagnostikom, ( pregled, EKG, merenje krvnog pritiska, određivanje saturacije kiesonika, ultrazvuk srca, 24- satni ili višednevni Holter EKG , monitoring krvnog pritiska , korekcija terapije, kao i konsultacija radi dodatne korekcije terapije. Radno vreme : ponedeljak-petak 10-17,30 h

Поштански број: 11000

Град: Београд

Улица: Drinčićeva 17

Е - маил адреса: office@KardiologijaPavlovic.com

WWW: www.KardiologijaPavlovic.com

Број телефона: Прикажи