ФИРМА ОД ПОВЕРЕЊА
LIVE CHAT

Центар за истраживање мишљења клијената, члан ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ


Почев од датума 10.05.2016 Центар за истраживање мишљења клијената је постао пуноправни члан ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ