Detektivska Agencija Protecta

Опис компаније

Detektivska Agencija PROTECTA je prva srpska agencija koja je ispunila sve Zakonom predviđene uslove za izdavanje licence koje detektivska delatnost u Republici Srbiji detaljno precizira. Tokom 19 godina rada PROTECTA je postala lider i prepoznatljiv brend kako u oblasti lične/porodične, tako i korporativne bezbednosti. Lična bezbednost građana je jednako važna kako za pojedinca tako i za porodicu. Specijalizovali smo se za otkrivanje bračnih neverstava, maloletničke delikvencije, zloupotrebe narkotika, kućnih krađa i prevara. Naše detektivske usluge uključuju i poligrafsko testiranje po zahtevu građana ili porodice, a sve češće i korporacija, kada se vrši bezbednosna provera zaposlenih kao i provera istinitosti podataka navedenih u biografijama kandidata za prijem u radni odnos, zloupotreba kod poslodavca, korporativnih prevara i istraga štetnih događaja. Detektivska delatnost je precizno regulisana Zakonom o detektivskoj delatnosti. Kontrolu nad radom i pružanjem detektivskih usluga vrši MUP Republike Srbije. Obavljajući delatnost prikupljanja podataka, detektivska agencija PROTECTA poštuje sve odredbe Zakona o zaštiti podataka pa je vaša poslovna i lična diskrecija zagarantovana.

Поштански број: 11000

Град: Београд

Улица: Pukovnika Purića 4

Е - маил адреса: office@protecta.co.rs

WWW: https://www.protecta.co.rs

Број телефона: Прикажи

Фотографије