Ambulanta za rehabilitaciju FIZIOMEDIC

Опис компаније

FIZIOMEDIC ambulanta je osnovana 2007. godine. Ambulanta se bavi fizikalnom terapijom i medicinskom rehabilitacijom kod raznih koštano-zglobnih i nervno-mišićnih oboljenja, funkcionalnih skolioza i kifoza kod dece, fraktura i sportskih povreda i stanja nakon raznih operativnih zahvata. Ambulantu vodi Dimitrijević Miroslav, viši fizioterapeut sa 37-godišnjim iskustvom (16 godina – Reumatološki Institut u Beogradu, 12 godina u ordinaciji Dr Jelača). Od 1990. godine bavi se problemima kičmenog stuba po metodi Masayuki Saijonjija iz Japana čiji je bio učenik. Yumeiho terapeut, sa medjunarodnim sertifikatom, II stepen. U nastavku karijere postao praktičar osteopatatskih manipulacija i manuelnih sertifikovanih tehnika Terapeutski tim čini i Nenad Piljak, viši fizioterapeut sa 16.god.staža (VMA, privatne ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju), praktičar je osteopatatskih manipulacija i manuelnih sertifikovanih tehnika . Takođe specijalizovan za manuelnu dekompresivnu limfnu drenažu . Administrativni radnik Ivana Stevanović, 1985. godina ( 5. godina staža), diplomirani ekonomista. PRINCIPI RADA AMBULANTE FIZIOMEDIC – uzimanje detaljnog FUNKCIONALNOG STATUSA kao temelja terapeutske dijagnostike. Funkcionalna dijagnoza koju terapeut formira je obimna uz puno podataka koji se traže od pacijenta (trenutno bolno stanje, ponavljanja bolesti, dijagnoze, nalazi MR, RTG, UZ i slični lekovi koje koristi, posao kao faktor uticaja, razni testovi, uputi za FT i sl.), a sve u cilju precizne i stručne primene raznih manuelnih i fizikalnih procedura i agenasa. – primena MANUELNE TERAPIJE specijalno namenjenim sertifikovanim tehnikama za pojedina stanja – kombinacijom FIZIKALNE TERAPIJE, KINEZITERAPIJSKIM PROCEDURAMA, KINEZIOTEJPING i OBUKAMA PACIJENTA nakon lečenja zaokružujemo proces rehabilitacije.

Поштански број: 11010

Град: Београд

Улица: BRAĆE JERKOVIĆ 185A

Е - маил адреса : fiziomedic@beotel.net

WWW: fiziomedic.co.rs

Број телефона: Прикажи

Фотографије